Vysoká bezpečnost

Vysoká
bezpečnost

Bezpečnostní studia

Studuj nově akreditovaný program v  Praze...

Ruka-bezpecnost
Slider

Co jsou Bezpečnostní studia?

Díky studijnímu programu Bezpečnostní studia získáte nezbytné vědomosti v oblasti vnitřní bezpečnosti státu. Program nabízí zejména znalosti související s problematikou zajištění vnitřní bezpečnosti, práva, kriminologie, penologie a dalších společensko-vědních disciplín, které jsou nezbytné pro uplatnění se v bezpečnostních oborech, nebo oborech spojených s veřejným pořádkem, či bezpečností a ochranou obyvatelstva.

Zobrazit studijní plán...

Kriminologie 

Získáš vědomosti z oblasti kriminologické nauky , učení o pachateli trestné činnosti, viktimologie…

Vnitřní pořádek a bezpečnost

Zjistíš jak funguje systém vnitřní bezpečnosti a pořádku.

Pořádková činnost policie

Pochopíš principy organizačně taktických a metodických postupů služby pořádkové policie.

Sociopatologie

Sociopatologie

Budeš se orientovat v problematice negativních jevů v lidské společnosti.

Trestní právo

Budeš se orientovat v trestním právu a jeho funkcích, pojetí i zásadách.

Penologie

Dozvíš se zajímavé fakta o Penologii a Základech resocializační pedagogiky.

Kybernetická kriminalita 

Získáš přehled v oblasti trestné činnosti, která je páchána v prostředí informačních a komunikačních technologií včetně počítačových sítí.

EU

Bezpečnost EU 

Zjistíš jak funguje společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie.

Proč Bezpečnostní studia na VŠPP?

Největší přidaná hodnota studijního programu?

 • Jedná se o zcela nový studijní program, který je postavený na odborných, vědeckých a praktických znalostech pedagogů.
 • Absolventi získají jedinečné znalosti základů veřejného práva, zejména trestního, správního a ústavního práva a dalších souvisejících právních disciplín potřebných pro efektivní a právně konformní činnost subjektů zajišťujících bezpečnost ČR. Rovněž i odborné znalosti z oblasti kriminologie, penologie a sociální prevence s důrazem na specifika činnosti bezpečnostních subjektů při potlačování trestné činnosti jak v ČR, tak v mezinárodním měřítku.
 • Možnosti studia v zahraničí prostřednictvím Erasmu +.

Čím se odlišujeme od ostatních VŠ a příbuzných studijních programů?t

 • Obsah studia je jedinečným způsobem zaměřený na oblast bezpečnosti, kriminalistiky a kriminologie, zejména kriminologie nemá v podobném rozsahu a kvalitou pedagogického sboru v ČR obdobu.
 • Studenti budou zapojováni do vědecko-výzkumných úkolu v těchto oblastech.
 • Vstřícnost, zkušenosti a individuální přístup pedagogů, kteří jsou praktici.

Jaký titul získám?

Bakalářský, Bc.

Chceš studovat podnikání? Zajímá tě problematika financování podniků? Sníš o tom stát se manažerem v podniku? Studuj obor, který tě bude bavit!

 • Délka studia 6 semestrů (3 akademické roky)
 • Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce
 • Výuka probíhá formou přednášek a cvičení
 • Absolventi získají akademický titul Bc.
 • ·         Forma studia: prezenční (Praha), kombinovaná (Praha)

Přihláška ke studiu...

bakalář

Kde se uplatním?

Uplatnění bakalářů

Jako absolvent najdeš uplatnění v bezpečnostních sborech, v povoláních, u kterých je pracovní činnost vázána na znalosti a správnou aplikaci právních předpisů České republiky a mezinárodních závazků České republiky ve věcech veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. Dobře se uplatníš i ve firmách zaměřených na poskytování bezpečnostních služeb a v oblasti působení nestátních neziskových organizací zajišťujících prevenci kriminality, zacházení s pachateli a poskytujících odbornou podporu a pomoc obětem trestných činů v ČR. 

 

Mezi charakteristické profese patří:

 • Vedoucí příslušník bezpečnostního sboru či ozbrojených sil.
 • Bezpečnostní analytik či bezpečnostní ředitel organizace.
 • Odborný konzultant v oblasti bezpečnostního a krizového managementu.
 • Řídící pracovník humanitární či jiné neziskové organizace se specializací na oblast bezpečnosti.
 • Krajský či městský radní, náměstek hejtmana, primátora či zástupce starosty se zaměřením na oblast bezpečnosti.
 • V povoláních, u kterých je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky a mezinárodních závazků České republiky ve věcech veřejného pořádku a bezpečnosti.
 • V mezinárodních organizacích vládních či nevládních.

Jakou formou budu studovat?

Prezenční forma

 1. Prezenční forma studia je vhodná pro studenty navazující na středoškolské studium.
 2. Výuka probíhá ve všední dny.
 3. Během studia je možné získat zkušenosti z odborné praxe, možnost účasti na mezinárodní výměně studentů Erasmus.

Prezenční studium

Kombinovaná forma

 1. Kombinovaná forma studia je určena lidem, kteří chtějí získat vysokoškolské vzdělání studiem při zaměstnání.
 2. Bloková výuka probíhá v pěti víkendových bězích za semestr. Zpravidla začíná v pátek odpoledne a pokračuje v sobotu i neděli.
 3. Téma své diplomové práce a povinnou praxi můžeš spojit se svým zaměstnáním.

kombinované studium

Kde můžu studovat?

Vysoká škola podnikání a práva je soukromou vysokou školou s dvacetiletou tradicí. Program Bezpečnostní studia můžeš studovat na VŠPP v Praze.


mapa ČRPraha

Chci se přihlásit ke studiu

Přihlášku ke studiu do letního semestru (únor 2021) si můžeš podat do 28. 2. 2021.

Přihlášku ke studiu do zimního semestru (říjen 2021) si můžeš podat do 30. 9. 2021.

Přihlášku můžeš podat písemně na adresu libovolného výukového pracoviště nebo elektronicky na oficiálních stránkách školy www.vspp.cz.


Přihlášky jsou otevřeny na:
www.vspp.cz

Přihláška ke studiu